var msg = $.extend({"ABSTRACT_CLOSE":"Tancament de pujada de resums","ABSTRACT_OPEN":"Pujada de resums","ABSTRACT_OPEN_SINGLE":"Apertura de pujada de resums","ABSTRACT_VALIDATION":"Acceptaci\u00f3 de resums","ABSTRACT_REVIEW_OPEN":"Obertura de valoraci\u00f3 de resums","ABSTRACT_REVIEW_CLOSE":"Tancament de valoraci\u00f3 de resums","ACCEPT":"Acceptar","ADD":"Afegir","ALL":"Tots","ALL_EMAILS_SENT":"El correu ha estat enviat correctament a tots els destinataris seleccionats.","ADMIN_PANEL":"Panell d'administraci\u00f3","ATTACH":"Adjuntar","ATTEND_DATES_NOT_VALID":"Comprova que la data d'inici de la inscripci\u00f3 \u00e9s anterior a l'esdeveniment i que la data de finalitzaci\u00f3 de la inscripci\u00f3 s'escau abans de l'esdeveniment o durant aquest","ATTEND_CLOSE":"Tancament d'inscripcions","ATTEND_OPEN":"Obertura i tancament de les inscripcions","ATTEND_OPEN_SINGLE":"Obertura d'inscripcions","AUSTRALIAN_DOLLAR":"D\u00f2lar australi\u00e0","BAD_ID":"L'identificador \u00e9s incorrecte","CANADIAN_DOLLAR":"D\u00f2lar canadenc","CANCEL":"Cancel\u00b7lar","CANNOT_DELETE_DOCUMENTS":"No pots desactivar aquesta data l\u00edmit o termini general perqu\u00e8 s'est\u00e0 utilitzant en alguna categoria que ja ha rebut comunicacions.","CANNOT_DELETE_DOCUMENTS_CATEGORY":"No pots esborrar aquesta categoria perqu\u00e8 ja ha rebut comunicacions.","CAPTCHA_ERROR":"Has escrit malament les paraules de seguretat. Torna-ho a provar","COLOMBIAN_PESO":"Pes colombi\u00e0","COMING_SOON":"Estem implementant aquesta opci\u00f3. Estar\u00e0 disponible en breu.","CONTACT_REQUEST":"Sol\u00b7licitud de contacte","CORRECT_OPERATION":"L'operaci\u00f3 s'ha realitzat correctament ","CZECH_KORUNA":"Corona txeca","DANISH_KRONE":"Corona danesa","DATABASE_ERROR":"Hi ha hagut un error a la base de dades. Torna-ho a provar m\u00e9s tard","DATA_NOT_VALID":"Si us plau, revisa les dades subministrades","EDITED":"editada","DEFAULT":"per defecte","DELETE":"Esborrar","DELETE_WARNING":"Les dades no es podran recuperar autom\u00e0ticament","DESCRIPTION":"Descripci\u00f3","DIRTY_FORM":"El formulari que estaves editant t\u00e9 alguns canvis sense desar","DISABLE":"Desactivar","DISABLED":"Inactiu","DOCUMENT_CLOSE":"Tancament de pujada de comunicacions","DOCUMENT_OPEN":"Pujada de comunicacions","DOCUMENT_OPEN_SINGLE":"Apertura de pujada de comunicacions","DOCUMENT_REVIEW_OPEN":"Obertura de valoraci\u00f3 de comunicacions","DOCUMENT_REVIEW_CLOSE":"Tancament de valoraci\u00f3 de comunicacions","DUPLICATED":"Les dades que vols introduir ja figuren a la base de dades i no es poden duplicar","DUPLICATED_NAME":"El nom indicat ja \u00e9s en \u00fas","DUPLICATED_EMAIL":"L'adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic proporcionada ja est\u00e0 en \u00fas","DUPLICATED_SHORT_URL":"L'adre\u00e7a web especificada ja est\u00e0 sent utilitzada per un altre esdeveniment","DUPLICATE_UM_RECEIPT":"Nom\u00e9s pot haver-hi un camp de tipus facturaci\u00f3","EDIT":"Editar","EMAIL_REQUIRED":"Has de proporcionar un correu electr\u00f2nic v\u00e0lid","LOADING":"Carregant","MAKE_PAYMENT":"Efectuar el pagament","ACCEPT_LOPD":"Has d'acceptar els termes i condicions per continuar","EMPTY":"Buit","ENTER_HERE_YOUR_TEXT":"Introdueix aqu\u00ed el teu text","ERROR":"Error en contactar amb el servidor","ERRORMESSAGE":"Hi ha errors. Si us plau, verifica les dades i torna-ho a intentar.","ERROR_MSG_STEP_ONE":"Hi ha errades en el primer pas. Si us plau, verifica el nom de la r\u00fabrica i la tem\u00e0tica seleccionada.","ERROR_MSG_STEP_TWO":"Hi ha errades en el segon pas. Si us plau, verifica les dades dels nivells d'avaluaci\u00f3.","ERROR_MSG_STEP_THREE":"Hi ha errades en el tercer pas. Si us plau, assegura't d'haver emplenat els criteris i descriptors i que la suma dels pesos sigui 100.","ERROR_CAPTCHA":"El text que has escrit no coincideix amb la imatge","ERROR_GETTING_DATA_FROM_QUERY":"Error en recollir les dades de la consulta","EURO":"Euro","EVENT_ID_NOT_FOUND":"No hi ha cap esdeveniment amb aquest identificador","FEATURE_UNAVAILABLE":"Aquesta funcionalitat no est\u00e0 disponible en la versi\u00f3 actual","FIELD_ALNUMHYPHEN":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters alfab\u00e8tics, num\u00e8rics i gui\u00f3","FIELD_ALPHANUMERIC":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters alfab\u00e8tics i num\u00e8rics","FIELD_EMAIL":"Has d'escriure un correu electr\u00f2nic v\u00e0lid","FIELD_NIF":"Has d'escriure un NIF v\u00e0lid","FIELD_NUMERIC":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters num\u00e8rics","FIELD_NUMERIC_NO_ZERO":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters num\u00e8rics superiors a zero","FILE_REQUIRED":"Cal que seleccionis un fitxer","FILE_TOO_BIG":"El fitxer seleccionat supera el l\u00edmit m\u00e0xim perm\u00e8s","FIND":"Cercar","GOTO_ADMIN":"Anar al panell d'administraci\u00f3","HIDE":"Amagar","HIDE_TEXT":"Ocultar text","HONG_KONG_DOLLAR":"D\u00f2lar de Hong Kong","HUNGARIAN_FORINT":"Flor\u00ed hongar\u00e8s","IDENTIFIER":"Identificador","INVALID_EXTENSION":"El sistema no admet arxius d'aquest tipus","INVALID_FILE_OR_DAMAGED":"El fitxer que intentes enviar \u00e9s inv\u00e0lid o est\u00e0 danyat.","IS_VISIBLE_IN_EMAGISTER":"Mostrar a Emagister?","IS_VISIBLE_IN_EMAGISTER_HELP":"Si actives aquesta casella el teu esdeveniment apareixer\u00e0 al portal d'esdeveniments de Emagister<\/a>","ISRAELI_NEW_SHEQEL":"Nou x\u00e9quel israeli\u00e0","JAPANESE_YEN":"Ien","LINK":"Enlla\u00e7","LOGIN":"Accedir","LOOSE_TRANSLATION":"Si continues perdr\u00e0s la traducci\u00f3 de l'idioma actual","MAIN_DATE_IN_USE":"S'esborraran les categories que utilitzin la data l\u00edmit o terminis generals que desactivis.","MAIN_DATES_UNAVAILABLE":"Cal configurar el termini general si no vols utilitzar un termini personalitzat","MAXIMIZE":"Maximitzar","MEXICAN_PESO":"Pes mexic\u00e0","MIN_CHARS":"car\u00e0cters com a m\u00ednim","MODIFY":"Modificar","MORE":"m\u00e9s","MSG_LOG":"Hist\u00f2ric d'avisos","MULTILANG_EDITION_WARNING_BUTTON":"Part d'aquest contingut nom\u00e9s<\/b> ser\u00e0 visible a la versi\u00f3 en {LANG} d'aquesta secci\u00f3. Per a m\u00e9s informaci\u00f3, llegeix aix\u00f2<\/a>.","MULTILANG_OVERLAY_TEXT":"Est\u00e0s editant la versi\u00f3 en {LANG} d'aquesta secci\u00f3. Qualsevol canvi que facis sobre alguns camps, com els textos i els t\u00edtols, nom\u00e9s ser\u00e0 visible utilitzant aquest idioma. Altres continguts, com les dates, s\u00f3n compartits entre tots els idiomes.Per a m\u00e9s informaci\u00f3, llegeix aix\u00f2<\/a>.","MYSELF":"jo","NEW_ZEALAND_DOLLAR":"D\u00f2lar neozeland\u00e8s","NO":"No","NORWEGIAN_KRONE":"Corona noruega","NOT_ACCESSIA_PARTNER":"Aquest soci no t\u00e9 disponible Accessia","NOT_AUTHORIZED":"No tens perm\u00eds per fer aquesta operaci\u00f3","NOT_FOUND":"L'element sol\u00b7licitat no ha estat trobat","NOT_LOGGED":"Has d'identificar-te per realitzar aquesta operaci\u00f3","NO_RECORDS":"No hi ha contingut. Crea'n!","NO_RESULTS":"No s'han trobat resultats","OR":"o","PARTNER_ADMIN_PANEL":"Panell d'administraci\u00f3","PERMISSION":"Perm\u00eds","POLISH_ZLOTY":"Zloty polon\u00e8s","POUND_STERLING":"Lliura esterlina","PUBLISH_EVENT":"Publica el teu esdeveniment","PUBLISH_EVENTS":"Publica els teus esdeveniments","READ_MORE":"Llegir m\u00e9s","RECENT_TWEETS":"\u00daltims tuits","REQUEST_SENT":"La teva sol\u00b7licitud s'ha enviat correctament. Gr\u00e0cies!","REQUIRED_FIELD":"Aquest camp \u00e9s obligatori ","RESET":"Restablir","RSA_KEY_ERROR":"Error de seguretat. Espera que la p\u00e0gina es carregui i torna-ho a provar","SAVE":"Desar","NEXT":"Seg\u00fcent","SELECT":"Seleccionar","SELECT_CATEGORY":"Selecciona una categoria","SENDING_BE_PATIENT":"ENVIANT... No tanquis aquesta finestra fins que s'hagi completat el proc\u00e9s! Tan sols ser\u00e0 un moment...","SERVER_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en el servidor","SESSION_EXPIRED":"S'ha esgotat el temps de sessi\u00f3. Els possibles canvis efectuats es perdran ","SHORT_URL_HELP":"Si vols pots especificar una adre\u00e7a personalitzada per al teu esdeveniment.","SHOW":"Mostrar","SINGAPORE_DOLLAR":"D\u00f2lar singapur\u00e8s","SUCCESS":"Operaci\u00f3 realitzada correctament","SWEDISH_KRONA":"Corona sueca","SWISS_FRANC":"Franc su\u00eds","THERE_ARE_SALES":"Aquest esdeveniment no es pot esborrar, perqu\u00e8 hi ha assistents que ja han pagat per inscriure-s'hi","TIME_TRAVEL":"La data de finalitzaci\u00f3 ha de ser posterior a la d'inici","TRAVEL_TIME":"La data d'inici ha de ser anterior a la de finalitzaci\u00f3","UNAUTHORIZED":"Perm\u00eds denegat","UNITED_STATES_DOLLAR":"D\u00f2lar dels EUA","UPDATE":"Actualitzar","UPLOAD_BASE_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en processar la c\u00e0rrega de l'arxiu. Si us plau, torna-ho a provar m\u00e9s tard","UPLOAD_FAILED":"La c\u00e0rrega del fitxer ha fallat","USER":"Usuari","USER_IS_GOD":"Aquest usuari est\u00e0 reservat pel sistema, aix\u00ed que necessita conservar el seu rol","USER_NOT_FOUND_CREATE":"No hem trobat cap usuari amb aquest correu electr\u00f2nic. Vols crear-ne un?","VALID_EMAIL":"Si us plau, escriu una adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic v\u00e0lida","VALID_LINK":"Si us plau, escriu un enlla\u00e7 v\u00e0lid (per exemple, http:\/\/google.com)","VIEW":"Veure","VIEW_EVENT":"Veure esdeveniment","WARNING_INVALID_DATA":"S'ha produ\u00eft un error, les dades no semblen v\u00e0lides","WARNING_NO_LOGGEDIN":"Has de ser un usuari registrat per poder realitzar aquesta acci\u00f3. Si l'error continua contacta amb el nostre equip","WRONG_OPERATION":"Error en l'operaci\u00f3","YES":"S\u00ed","YOU_SURE":"N'est\u00e0s segur?","MAIL_AUTHOR":"Se li enviar\u00e0 un correu elect\u00f2nic notificant el canvi d'estat.","YOU_SURE_TERMS":"Acceptes els termes i condicions legals?","DELETE_ELEMENTS":"Aquests canvis impliquen esborrar les valoracions existents. ","CLEAR":"Cancel\u00b7lar","CLOSE":"Tancar","ALL_DAY":"tot el dia","DAY":"Dia","DAYS_LABEL":"dies","DAYS":["Diumenge","Dilluns","Dimarts","Dimecres","Dijous","Divendres","Dissabte"],"DAYS_SHORT":["Dg.","Dl.","Dt.","Dc.","Dj.","Dv.","Ds."],"MONTH":"Mes","MONTHS_LABEL":"mesos","MONTHS":["Gener","Febrer","Mar\u00e7","Abril","Maig","Juny","Juliol","Agost","Setembre","Octubre","Novembre","Desembre"],"MONTHS_SHORT":["Gen.","Febr.","Mrz","Abr.","Maig","Juny","Jul.","Ag.","Set.","Oct.","Nov.","Des."],"PRIMER":"Primer","SEGUNDO":"Segon","TERCER":"Tercer","CUARTO":"Quart","QUINTO":"Cinqu\u00e8","SEXTO":"Sis\u00e8","SEPTIMO":"Set\u00e8","OCTAVO":"Vuit\u00e8","NOVENO":"Nov\u00e8","DECIMO":"D\u00e8cim","AUTHOR":"autor","TODAY":"Avui","WEEK":"Setmana","YOU_SURE_VALORATION_RANGE_OLD":"Un cop desada la nova configuraci\u00f3 de valoracions, s'eliminaran les notes antigues assignades a les comunicacions que estiguin per sota del l\u00edmit m\u00ednim o per damunt del l\u00edmit m\u00e0xim.","YOU_SURE_VALORATION_RANGE":"Si continues, s'esborraran les puntuacions que s'hagin realitzat fins ara. ","EDIT_ACTIVITY":"Editar activitat","USER_NOT_FOUND":"No s'ha trobat cap usuari amb aquest correu. Vols enviar-li una invitaci\u00f3 perqu\u00e8 s'afegeixi a aquest comit\u00e8? ","DUPLICATED_GROUP":"Aquest comit\u00e8 ja existeix per a aquest esdeveniment","DUPLICATED_INVITATION":"Ja has enviat una invitaci\u00f3 a aquest correu perqu\u00e8 s'incorpori a aquest comit\u00e8. Vols tornar a enviar una invitaci\u00f3?","DUPLICATED_USER":"Aquest usuari ja t\u00e9 un comit\u00e8 assignat per a aquest esdeveniment, o b\u00e9 n'\u00e9s el propietari.","OVER_PERCENTAGE":"La suma dels percentatges configurats no pot superar el 100%","SELECT_ONE":"Selecciona una tem\u00e0tica","IS_COPY":"copia","NOT_FREE_TRACKS":"No pots duplicar m\u00e9s r\u00fabriques, no tens tem\u00e0tiques lliures, crea'n una de nova o allibera'n alguna.","CATEGORY_GENERAL":"Totes","SHOW_ABSTRACT":"Mostrar abstract","HIDE_ABSTRACT":"Ocultar abstract","yavdateformat":"dd-MM-yyyy","THIS_CHANGE_CANNOT_BE_UNDONE":"Aquest canvi no es pot desfer.","SHOW_MAP":"Ver mapa","DATES_NOT_VALID":"Comprova les dates. La data d'obertura ha de ser anterior a la de tancament. "},msg);