Avís legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.
 
1. Informació general
2. Condicions d'ús de la pàgina web
3. Drets de propietat intel·lectual
4. Limitació de la responsabilitat
5. Política de privacitat
6. Condicions generals de contractació